Helena Gunnarssons Hästklinik

– ”Hästar är väldigt känsliga för damm och tack vare
Q Stable har det har skett en stor förbättring av inomhusmiljön”

Dammet skapade stora utmaningar för Helena Gunnarssons hästklinik, men våra produkter löste problematiken och förbättrade inomhusmiljön radikalt.

– Redan efter en enda behandling märkte jag en enorm skillnad, nu mår både vi och hästarna betydligt bättre, säger hon. Helena Gunnarsson har arbetat som veterinär sedan 2001, under elva år arbetade hon på Jägersros hästklinik och 2019 startade hon sin egen verksamhet i Staffanstorp. Hon har renoverat byggnaden i vackra ljusa färger med putsade väggar, satt in nya boxar, skapat undersökningsrum och lagt in ett golv av asfalt. Under renovering av väggarna hamnade en stor del av putsbruket på golvet, och snart upptäckte hon ett stort problem. Putsbruk har, precis som råa betonggolv, en poröppen yta som avger damm vid varje friktion.

“Det låg en dimma av damm i rummet när vi hade sopat. Oavsett hur mycket vi sopade fylldes luften av dammpartiklar och vår inredning och utrustning täcktes av damm”, förklarar Helena Gunnarsson.

“När vi hade sopat i ett rum gick det inte att använda på någon timme. Istället fick vi planera arbetsdagen efter när vi skulle städa, vilket gjorde att vi ofta valde att inte sopa förrän i slutet av dagen, men det kändes inte bra. Detta är en klinik och då behöver vi en bra inomhus miljö, både för hästar och människor.” Applicering inklusive torkning tog en halv dag och förbättringen lät inte vänta på sig. När kliniken öppnade nästa dag var inomhusmiljön avsevärt mycket bättre.

“Det är en enorm skillnad, luftkvalitén är betydligt mer gynnsam. Hästar är väldigt känsliga för damm och tack vare Q Stable har det har skett en stor förbättring av inomhusmiljön”, säger Helena Gunnarsson. Hon påpekar att många stall har problem med damm som kommer från underlaget, men också från grovfodret och ströfodret.

Dammet som kommer från underlaget kan i vissa fall vara skadligt för både människor och djur, men med Stallgång blir man av med en stor del av dammpartiklarna”, säger Helena Gunnarsson. “Dessutom blir det betydligt enklare att sopa och hålla rent. Detta är en vinst för alla som vistas på kliniken.”

– Helena Gunnarsson, Helena Gunnarssons Hästklinik

Produkter för ett friskare, renare och bättre stallklimat